Hujjatlar va shartnomalar | havo tarmog'i

Hujjatlar va shartnomalar to'g'risida


AIRNET loyihasi faoliyati yuridik shaxs “AIRNET” MChJ nomidan amalga oshiriladi.
Xizmatlarni taqdim etishning barcha shartlari va shartlari ommaviy oferta shartnomasi bilan tartibga solinadi, loyiha veb-saytida joylashtirilgan.

Bizning hamkorlarimiz